Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004, OUG. nr.34 din 13 iunie 2014 ,190/2018 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice AMETIST FRIGO SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: Contact/Facturare  / Livrare client. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru Contact / Factura /Livrare. Refuzul dvs. determina anularea comenzii. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Posta Romana / Serviciu curierat (Nume / Telefon / Adresa / Localitate / Judet)

**Temeiul juridic al prelucrarii: art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";


ATENTIE ! Datele furnizate nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele legale, prezentate mai sus. Datele dvs. sunt protejate cu parola.Conform GDPR -Site-ul este protejat https.